.

เหล็กขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ชนิดเปิด (Open Die Forging)

เหล็กขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ชนิดเปิด (Open Die Forging) ทางบริษัทจัดจำหน่ายในรูปแบบของเหล็กจานกลมF6NM forged round bar (Disc) เหล็กจานกลมเจาะรู (Punch Disc) เหล็กฮับ (Hub) เหล็กท่อนกลม (Round Bar) และเหล็กสำหรับงานเพลา (Shaft) โดยมีน้ำหนักมากสุดถึง 50 ตัน ซึ่งเป็นเหล็กที่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลต่างๆ อาทิ
  • เพลากลิ้งบด (Roller Press Shaft) สำหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์, เครื่องอัดเม็ด (Pelleting Mills) และลูกกลิ้งบด (Crushing Mill Rolls)
  • เพลา (Shaft) สำหรับเครื่องรีดบดอ้อย
  • เหล็กท่อนกลมและจานกลม (Round Bar & Disc) สำหรับอุตสาหกรรมเฟืองและน้ำตาลForged Nozzle SA350 LF2
  • เหล็กเพลาเทอร์ไบน์สำหรับกังหันไอน้ำและกังหันก๊าซ (Turbine Shaft for Steam & Gas Turbine) รวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro Generators)
  • เหล็กจานกลมสำหรับกังหันก๊าซและคอมเพรสเซอร์ (Disc for Gas Turbine& Compressor)
  • ชิ้นส่วนขึ้นรูปชนิดกลม (Hollow Forged Part) สำหรับการผลิตเครื่องจักรและอุตสาหกรรมพลังงานจำพวกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ


.
.

xxnoxx_zaehler